User Tools

Site Tools


drone:czechrules

Pravidla pro provoz bezpilotního stroje

Zdroje: Úřad pro civilní letectví - dodatek k předpisu L2 (0,91 - 20kg) / ČTÚ

Obecná pravidla
Maximální vzletová hmotnost 20kg
Maximální dolet vizuální kontakt (cca 200-300metrů)
Maximální dostup/výška mimo město 300metrů*
Maximální dostup/výška město 100metrů*
Minimální vzdálenost od mraků H1500metrů / V300metrů

* Výchozí nastavení ve firmware DJI Naza je max. V120metrů

Platí pro těžší stroje >7kg
Minimální vzdálenost od osob (cizích) H50 metrů (nebo “bezpečná vzdálenost” <7kg)
Minimální vzdálenost od budov (cizích) H100metrů (nebo “bezpečná vzdálenost” <7kg)
Minimální vzdálenost od skupin osob H150metrů (nebo “bezpečná vzdálenost” <7kg)

Vizuální kontakt se strojem - použití FPV jen v tandemu (pilot/kameraman)
Při hrozícím střetu ve vzduchu je úhybný manévr doprava
Stroj evidovaný u ÚCL nesmí řídit třetí osoba
Pilot se nesmí pohybovat pomocí auta, lodě atd.
Ochranná pásma: nadzemní dopravní stavby, inženýrské sítě, vodní zdroje
Letecká veřejná vystoupení jen s povolením ÚCL
Přelet nad skupinou lidí je možný, ale jen s jejich souhlasem

No-Fly-Zones

Limitováno přímo ve firmware DJI Naza obvykle 5500 metrů od centra letiště + další místa.
http://flysafe.dji.com/no-fly

Letový deník stroje

Datum letu, jméno pilota, označení stroje, místo vzletu, místo přistání, dobu letu, poznámka
Případně logger a výstupy z něj.

Frekvence pro vysílání

2.412-2,472 GHz 100mW bez omezení (výkon do eirp 100mW)
5,725-5,875 GHz 25mW (skoro nepoužitelné)
5,470-5,725 GHz 1W (maximální střední spektrální hustota eirp je 50mW/MHz)

5GHz vyhrazené frekvence 5645Mhz a 5635Mhz / 2Mhz pro ČHMÚ (pokuta od ČTÚ!)

Používám 5665MHz 200mW (pásmo 6Mhz - max tedy je 300mW eirp v analogu)

drone/czechrules.txt · Last modified: 2023/06/01 09:10 by Jan Forman