User Tools

Site Tools


softskills

Jak poznat psychopata

 • Neschopnost sestavit fungující tým, protože je individualista a nerozumí skupinové dynamice.
 • Rovněž se bude snažit narušit správné fungování týmu svým chováním. Nicméně bude tvrdit, že dělá vše pro to, aby byly tým i organizace úspěšné.
 • Neschopnost podělit se o zdroje, informace a úspěch, protože vnímá většinu členů jako nerovných sobě.
 • Tímto způsobuje selhání ostatních, ale vytváří situaci, ve které on vypadá jako úspěšný.
 • Navíc zadržováním informací a zdrojů vytváří stresující prostředí v práci i pracovní nejistotu mezi svými podřízenými.
 • Pocit nenahraditelnosti (firma beze mne zkrachuje).
 • Neakceptace viny a odpovědnosti, a to i v případě, že je přímo zodpovědný za selhání.
 • Neschopnost podívat se na problém pohledem druhého.
 • Mnohdy parazituje na druhých a necítí v tom žádný problém ani závazek.
 • Rysy své povahy skrývá, aby je mohl lépe využívat.
 • Úplná nevšímavost k právům a pocitům druhých lidí.
 • V rozhovoru směřuje komunikace jen k jeho osobě a potřebám (stalo se mi …, koupil jsem si … atd).
 • Neustále zvyšující tlak na osoby, které odmítají spolupracovat “Oni přece musí”.
 • Vytváří zdání naléhavosti a rád operuje s cizím časem (nutně potřebuji, teď hned).
 • Velmi rychle rozhoduje, nicméně nemá potřebné schopnosti a informace pro tato rozhodnutí

Jedná se o povahový rys a nelze se jej zbavit, lze ho pouze tlumit. Kvůli některým slabě vyvinutým částem mozku a jeho poruchám, které vznikly na základě fyzických, biologických a environmentálních faktorů, jsou psychopati charakterizováni jako lidé bez svědomí, emocí, citu pro morálku a jakýchkoliv pocitů a empatie vůči jiným lidem.

V roce 2011 vyšel článek, ve kterém výzkumníci argumentují,
že za finanční krizí byl šarm i chamtivost exekutivy velkých finančních společností.
Autoři článku také tvrdí, že právě tito psychopati se cítí jako ryba ve vodě v nestabilním prostředí,
které nabízí vysoké odměny za riskantní rozhodnutí.

Školství

Nejprestižnější školy jsou nejlepší školy produkující nejlepší absolventy nabírají ty nejkvalitnější studenty a nechávají je platit nejvyšší školné. Nejlepší profesoři se snaží dostat na nejlepší školy, protože tam budou pracovat s nejlepšími kolegy a s výzkumem jim budou pomáhat ti nejlepší studenti. Nejlepší a nejlépe platící firmy berou výrazně přednostně lidi z těch nejprestižnějších škol a dávají jim o tolik vyšší platy, že jsou na tom ti lidé lépe i když musí splácet výrazně vyšší školné.

softskills.txt · Last modified: 2017/04/14 21:49 by Jan Forman